Poradíme Vám

Môj otec si želal, aby jeho pozostatky boli rozsypané na jeho obľúbenom mieste. Čo potrebujem, ak chcem s urnou vycestovať do zahraničia?

Keď si váš otec prial, aby jeho pozostatky boli rozsypané na jeho obľúbenom mieste v zahraničí, je dôležité zabezpečiť všetky potrebné kroky a dokumenty v súlade s platnou legislatívou. Tento článok vám poskytne podrobný návod, čo všetko potrebujete, aby ste mohli bezpečne a legálne vycestovať s urnou do zahraničia.

1. Úmrtný list a kremácia

Pred tým, než budete môcť vycestovať s urnou, musíte mať vybavené všetky základné dokumenty:

 • Úmrtný list: Tento dokument vydáva matričný úrad v obci, kde došlo k úmrtiu.
 • Kremácia: Po kremácii získate urnu s popolom zosnulého a krematórium vám vydá doklad o kremácii.

2. Povolenie na prevoz urny

Pri prevoze urny do zahraničia je potrebné získať povolenie na prevoz pozostatkov od príslušných slovenských úradov. Na tento účel budete potrebovať:

 • Žiadosť o povolenie na prevoz pozostatkov: Túto žiadosť podávate na regionálny úrad verejného zdravotníctva v mieste, kde došlo k úmrtiu.
 • Úmrtný list
 • Doklad o kremácii

3. Informovanie zahraničných úradov

Pred cestou je dôležité kontaktovať ambasádu alebo konzulát krajiny, kam sa chystáte cestovať, a informovať ich o vašom úmysle prepraviť urnu. Každá krajina má svoje vlastné predpisy a požiadavky týkajúce sa dovozu ľudských pozostatkov, takže je nevyhnutné získať potrebné informácie a dodržiavať ich pokyny.

4. Preprava urny leteckou dopravou

Ak plánujete prepraviť urnu letecky, je dôležité zabezpečiť:

 • Schválenie od leteckej spoločnosti: Kontaktujte leteckú spoločnosť vopred a informujte ich o svojom úmysle prepravovať urnu. Zistite, aké sú ich konkrétne požiadavky na balenie a dokumentáciu.
 • Bezpečné balenie: Urna musí byť bezpečne zabalená, aby nedošlo k jej poškodeniu počas prepravy. Použite pevný obal a zabezpečte, aby urna bola riadne uzavretá.
 • Potrebné dokumenty: Majte pri sebe všetky potrebné dokumenty, vrátane úmrtného listu, dokladu o kremácii a povolenia na prevoz pozostatkov.

5. Poistenie

Pre prípad neočakávaných komplikácií je rozumné mať poistenie pre prevoz urny. Niektoré pohrebné služby alebo letecké spoločnosti ponúkajú špeciálne poistenie pre prepravu ľudských pozostatkov.

6. Rozsypanie popola na mieste určenia

Po príchode na miesto určenia je dôležité dodržiavať miestne zákony a predpisy týkajúce sa rozsypania popola. Každá krajina má svoje vlastné pravidlá, ktoré je potrebné rešpektovať. V niektorých prípadoch môže byť potrebné získať povolenie od miestnych úradov.

Záver

Preprava urny so zostatkami zosnulého do zahraničia a ich následné rozsypanie na mieste, ktoré mal váš otec rád, vyžaduje starostlivé plánovanie a dodržiavanie legislatívnych požiadaviek. Týmto postupom zabezpečíte, že všetky kroky budú vykonané legálne a s úctou k zosnulému. Neváhajte požiadať o pomoc odborníkov, ako sú pohrebné služby, ktoré vám môžu poskytnúť cenné rady a asistenciu pri celom procese.

Čo všetko si treba prichystať k vybaveniu pohrebu svojho blízkeho?

Keď nás opustí blízky človek, je to veľmi náročné obdobie plné emócií a starostí. Okrem vyrovnávania sa so stratou musíme riešiť aj množstvo praktických záležitostí spojených s vybavením pohrebu. Aby ste mali prehľad o tom, čo všetko je potrebné prichystať a vybaviť, pripravili sme pre vás tento návod, ktorý zohľadňuje aktuálne platnú legislatívu na Slovensku.

1. Potvrdenie úmrtia

Prvým krokom po úmrtí blízkeho je získanie potvrdenia o úmrtí. Toto potvrdenie vydáva lekár, ktorý konštatoval smrť. Ak úmrtie nastalo doma, zavolajte záchrannú službu alebo ošetrujúceho lekára zosnulého.

2. Úmrtný list

S potvrdením o úmrtí navštívte matričný úrad v obci, kde došlo k úmrtiu. Matrika vám na základe tohto potvrdenia vydá úmrtný list, ktorý je potrebný pre ďalšie administratívne úkony.

3. Výber pohrebnej služby

Výber pohrebnej služby je dôležitým krokom. Pohrebná služba vám pomôže s prevozom tela, zabezpečením pohrebného obradu a ďalšími potrebnými úkonmi. Pri výbere pohrebnej služby zohľadnite jej ponuku služieb, recenzie a ceny.

4. Dokumenty potrebné pre pohrebnú službu

Pri komunikácii s pohrebnou službou budete potrebovať nasledovné dokumenty:

 • Úmrtný list
 • Občiansky preukaz zosnulého
 • Rodný list (v prípade potreby)
 • Poistné zmluvy, ak je zosnulý poistený pre prípad úmrtia

5. Plánovanie pohrebu

V spolupráci s pohrebnou službou plánujte detaily pohrebu. Sem patria:

 • Dátum a čas pohrebu
 • Miesto konania (kostol, obradná sieň, cintorín)
 • Typ pohrebu (kremácia, pochovanie do zeme)
 • Výber rakvy a urny
 • Výber kvetinovej výzdoby
 • Hudba a ďalšie špecifické požiadavky

6. Oznámenie o úmrtí a pozvanie na pohreb

Informujte rodinu, priateľov a známych o úmrtí a dátume pohrebu. Môžete to urobiť telefonicky, prostredníctvom sociálnych sietí alebo prostredníctvom tlačenej smútočnej oznámky.

7. Finančné záležitosti

Zabezpečenie financovania pohrebu môže byť náročné. Skontrolujte, či zosnulý mal životné poistenie alebo iné finančné zabezpečenie pre prípad úmrtia. Pohrebná služba vám môže ponúknuť rôzne možnosti financovania alebo splátkových kalendárov.

8. Administratívne úkony po pohrebe

Po pohrebe je potrebné riešiť ďalšie administratívne záležitosti:

 • Odhlásenie zosnulého zo zdravotnej poisťovne
 • Informovanie Sociálnej poisťovne o úmrtí dôchodcu
 • Zabezpečenie dedičského konania
 • Prepis majetku a bankových účtov na dedičov

9. Podpora a poradenstvo

Nebojte sa požiadať o pomoc. Existujú rôzne organizácie a poradenské centrá, ktoré poskytujú podporu v prípade úmrtia blízkeho a pomáhajú s administratívnymi úkonmi. Rovnako je dôležité vyhľadať emocionálnu podporu od rodiny, priateľov alebo odborníkov.

Záver

Vybavenie pohrebu blízkeho je náročný proces plný administratívnych a praktických úkonov. Dôležité je mať prehľad o potrebných krokoch a dokumentoch a nebáť sa požiadať o pomoc odborníkov. Dúfame, že vám tento návod poskytol užitočné informácie a uľahčí vám vybavenie všetkých potrebných náležitostí v tomto ťažkom období.

Ako postupovať pri úmrtí príbuzného priamo doma?

Smrť príbuzného je vždy bolestivá udalosť, ktorá prináša množstvo emócií a otázok. Keď príbuzný zomrie doma, je dôležité vedieť, ako postupovať krok za krokom, aby ste zvládli túto situáciu čo najlepšie a bez zbytočného stresu. Tento článok vám poskytne návod, ako postupovať v takomto prípade.

1. Zachovajte pokoj

V prvom rade je dôležité zachovať pokoj. Aj keď je to veľmi ťažké, snaha o zachovanie chladnej hlavy vám pomôže urobiť správne kroky a zabezpečiť potrebnú pomoc.

2. Skontrolujte stav zosnulého

Ak máte podozrenie, že váš príbuzný zomrel, skontrolujte jeho životné funkcie. Skúste zistiť, či dýcha, či má pulz a či reaguje na dotyk alebo hlas. Ak si nie ste istí, vždy zavolajte tiesňovú linku 112 a informujte ich o situácii.

3. Zavolajte lekára alebo záchrannú službu

V prípade potvrdenia smrti je potrebné zavolať lekára alebo záchrannú službu. Záchranári prídu a potvrdia úmrtie, prípadne vykonajú potrebné úkony. Ak bol príbuzný dlhodobo chorý a pod liečbou lekára, kontaktujte jeho ošetrujúceho lekára, ktorý môže prísť a vystaviť úmrtný list.

4. Kontaktujte pohrebnú službu

Po potvrdení úmrtia a vydaní úmrtného listu je potrebné kontaktovať pohrebnú službu. Tá vám pomôže s prevozom tela a zabezpečí všetky potrebné náležitosti týkajúce sa pohrebu. Výber pohrebnej služby je na vás a záleží na vašich preferenciách a finančných možnostiach.

5. Informujte príbuzných a blízkych

O úmrtí príbuzného informujte ostatných rodinných príslušníkov a blízkych priateľov. Táto úloha môže byť veľmi emocionálne náročná, preto si neváhajte prizvať niekoho na pomoc.

6. Zabezpečte dôležité dokumenty

Zabezpečte všetky dôležité dokumenty zosnulého, ako sú rodný list, občiansky preukaz, pas, zdravotná karta, poistné zmluvy a iné relevantné dokumenty. Tieto dokumenty budú potrebné na vybavenie administratívnych záležitostí po smrti.

7. Zabezpečte majetok zosnulého

Postarajte sa o majetok zosnulého. Uzamknite jeho byt alebo dom a informujte susedov, aby na neho dohliadali. Ak mal zosnulý domáce zvieratá, zabezpečte pre ne dočasnú starostlivosť.

8. Riešte administratívne záležitosti

Po úmrtí je potrebné vybaviť množstvo administratívnych záležitostí, ako je odhlásenie zosnulého zo zdravotnej poisťovne, dôchodkového systému a iných inštitúcií. Obráťte sa na matriku, kde vám poskytnú ďalšie pokyny a potrebné formuláre.

9. Plánovanie pohrebu

Plánovanie pohrebu je ďalším dôležitým krokom. Pohrebná služba vám pomôže s výberom miesta a času pohrebu, výberom rakvy, kvetov a ďalších detailov. Môžete tiež konzultovať s kňazom alebo duchovným poradcom, ak si prajete cirkevný obrad.

10. Nezabudnite na seba

V tomto náročnom období je dôležité myslieť aj na svoje vlastné emocionálne a fyzické zdravie. Neváhajte požiadať o pomoc rodinu, priateľov alebo odborníkov, ak potrebujete podporu. Starajte sa o svoje potreby a dávajte si čas na smútok a zotavenie.

Záver

Smrť príbuzného je jednou z najťažších situácií, ktorým môže človek čeliť. Dodržiavaním týchto krokov môžete zabezpečiť, že všetky potrebné náležitosti budú vybavené včas a s rešpektom k zosnulému. Aj keď je to ťažké, snažte sa v tomto období obklopiť blízkymi ľuďmi, ktorí vám poskytnú potrebnú podporu a útechu.

3 položiek celkom