Čo všetko si treba prichystať k vybaveniu pohrebu svojho blízkeho?

Keď nás opustí blízky človek, je to veľmi náročné obdobie plné emócií a starostí. Okrem vyrovnávania sa so stratou musíme riešiť aj množstvo praktických záležitostí spojených s vybavením pohrebu. Aby ste mali prehľad o tom, čo všetko je potrebné prichystať a vybaviť, pripravili sme pre vás tento návod, ktorý zohľadňuje aktuálne platnú legislatívu na Slovensku.

1. Potvrdenie úmrtia

Prvým krokom po úmrtí blízkeho je získanie potvrdenia o úmrtí. Toto potvrdenie vydáva lekár, ktorý konštatoval smrť. Ak úmrtie nastalo doma, zavolajte záchrannú službu alebo ošetrujúceho lekára zosnulého.

2. Úmrtný list

S potvrdením o úmrtí navštívte matričný úrad v obci, kde došlo k úmrtiu. Matrika vám na základe tohto potvrdenia vydá úmrtný list, ktorý je potrebný pre ďalšie administratívne úkony.

3. Výber pohrebnej služby

Výber pohrebnej služby je dôležitým krokom. Pohrebná služba vám pomôže s prevozom tela, zabezpečením pohrebného obradu a ďalšími potrebnými úkonmi. Pri výbere pohrebnej služby zohľadnite jej ponuku služieb, recenzie a ceny.

4. Dokumenty potrebné pre pohrebnú službu

Pri komunikácii s pohrebnou službou budete potrebovať nasledovné dokumenty:

 • Úmrtný list
 • Občiansky preukaz zosnulého
 • Rodný list (v prípade potreby)
 • Poistné zmluvy, ak je zosnulý poistený pre prípad úmrtia

5. Plánovanie pohrebu

V spolupráci s pohrebnou službou plánujte detaily pohrebu. Sem patria:

 • Dátum a čas pohrebu
 • Miesto konania (kostol, obradná sieň, cintorín)
 • Typ pohrebu (kremácia, pochovanie do zeme)
 • Výber rakvy a urny
 • Výber kvetinovej výzdoby
 • Hudba a ďalšie špecifické požiadavky

6. Oznámenie o úmrtí a pozvanie na pohreb

Informujte rodinu, priateľov a známych o úmrtí a dátume pohrebu. Môžete to urobiť telefonicky, prostredníctvom sociálnych sietí alebo prostredníctvom tlačenej smútočnej oznámky.

7. Finančné záležitosti

Zabezpečenie financovania pohrebu môže byť náročné. Skontrolujte, či zosnulý mal životné poistenie alebo iné finančné zabezpečenie pre prípad úmrtia. Pohrebná služba vám môže ponúknuť rôzne možnosti financovania alebo splátkových kalendárov.

8. Administratívne úkony po pohrebe

Po pohrebe je potrebné riešiť ďalšie administratívne záležitosti:

 • Odhlásenie zosnulého zo zdravotnej poisťovne
 • Informovanie Sociálnej poisťovne o úmrtí dôchodcu
 • Zabezpečenie dedičského konania
 • Prepis majetku a bankových účtov na dedičov

9. Podpora a poradenstvo

Nebojte sa požiadať o pomoc. Existujú rôzne organizácie a poradenské centrá, ktoré poskytujú podporu v prípade úmrtia blízkeho a pomáhajú s administratívnymi úkonmi. Rovnako je dôležité vyhľadať emocionálnu podporu od rodiny, priateľov alebo odborníkov.

Záver

Vybavenie pohrebu blízkeho je náročný proces plný administratívnych a praktických úkonov. Dôležité je mať prehľad o potrebných krokoch a dokumentoch a nebáť sa požiadať o pomoc odborníkov. Dúfame, že vám tento návod poskytol užitočné informácie a uľahčí vám vybavenie všetkých potrebných náležitostí v tomto ťažkom období.